Vår historie og arv

Securitas Cash Handling Services ble til Loomis i 2008. De børsnoterte selskapet på OMX Nordic Exchange i Stockholm samme år. Denne tilsynelatende nye identiteten tilhører faktisk en virksomhet med en 170 år gammel historie; historien om mange fremtredende personer og visjonære virksomheter innenfor kontanthåndtering og sikkerhet.

 • Loomis i USA: Røtter i det gamle Vesten 
  |
  not image

  1852

  For å spore opprinnelsen til Loomis, må vi tilbake til 1852 da Wells Fargo & Co. ble grunnlagt under Gold Rush i California. Noen år senere overtok selskapet den vestamerikanske virksomheten til Pony Express, et postselskap som sendte pakker mellom den amerikanske øst- og vestkysten.
  |
  not image

  1905

  I 1905 grunnla Lee Loomis Cleary Creek Commercial Company. Ved hjelp av en hundeslede forsynte han gruvearbeidere i Alaska med dagligvarer og utstyr og kjørte den andre veien med lommene fulle av gull. Tjue år senere grunnla han Loomis Armored Car Service. Til en pris på $8 000 produserte og bestilte han det aller første tilpassede pansrede, sikre transportkjøretøyet, senere kalt "Old Number One". Selskapet utvidet sin virksomhet i USA og Canada.
  |
  not image

  1979

  I 1979 bestemte Loomis-familien seg for å selge Loomis Corporation. Årene etter var ganske turbulente, og Loomis Corporation gjennomgikk store endringer, inkludert flere oppkjøp. På slutten av 1990-tallet overtok selskapet Wells Fargo Armored. Det nye firmaet tok navnet Loomis, Fargo & Co.
 • Virksomhet i Sverige
  |
  not image

  1934

  Et annet kapittel i vår historie finner sted i Sør-Sverige, da Erik Philip-Sörensen grunnla vaktselskapet "Helsingborgs Nattvakt" i 1934. Selskapet ekspanderte raskt ved å overta mindre vaktselskaper. I 1972 ble alle selskaper eid av Erik Philip-Sörensen samlet under merket "Securitas".
  |
  not image

  1981

  Erik Philip-Sörensen overlot kontrollen over Securitas til sønnene Sven og Jörgen i 1981. Den internasjonale delen av Securitas' aktiviteter har utviklet seg til Group 4 Securicor (også kjent som G4S), mens den svenske delen av virksomheten opererer under merkevaren Securitas .
  |
  not image

  1991

  På slutten av 1980-tallet lanserte Securitas en internasjonal ekspansjon, inkludert oppkjøp i Norge, Danmark og Portugal. I 1991 ble Securitas notert på Stockholmsbørsen og overtok flere nye selskaper i utlandet. I 1999 gikk Securitas inn på det amerikanske markedet.
 • Alle brikkene samlet
  |
  not image

  2001

  I 2001 kjøpte Securitas Loomis, Fargo & Co., og inkorporerte det i Securitas Cash Handling Services-divisjon. I 2006 kunngjorde Securitas at de hadde til hensikt å dele opp selskapet i separate, spesialiserte sikkerhetsfirmaer. Securitas Cash Handling Services fikk navnet Loomis.
  |
  not image

  2008

  På et aksjonærmøte i 2008 ble det besluttet å fordele alle Loomis-aksjene mellom Securitas-aksjonærene. I tillegg søkte Loomis-styret om å bli notert på Stockholmsbørsen. Selskapet har vært børsnotert der siden 9. desember 2008.
  |
  not image

  2009

  I 2009 etablerte Loomis et datterselskap i Slovakia og fortsatte å ekspandere internasjonalt mellom 2010 og 2011. Det ble gjort flere ytterligere oppkjøp i USA, og Loomis kom også inn på det tsjekkiske og tyrkiske markedet.
  |
  not image

  2012

  I 2012 ekspanderte Loomis til Sør-Amerika gjennom oppkjøpet av det argentinske selskapet Vigencia.
  |
  not image

  2014

  I 2014 kjøpte Loomis opp VIA MAT Holding AG, som gjorde det mulig for selskapet å utvide sine tjenester ved å legge til internasjonal verdilogistikk til de eksisterende forretningsområdene Cash in Transit og Cash Management Services. Internasjonal verdilogistikk består av to typer operasjoner: Grenseoverskridende transport av kontanter og edle metaller, og lagring av verdisaker. Som et resultat av oppkjøpet ble Loomis også markedsleder innen kontanthåndtering i Sveits.
  |
  not image

  2018

  I 2018 utvidet Loomis sin valutavirksomhet ved å kjøpe CPoR i Frankrike. Valutatjenester inkluderer engroskjøp og salg av sedler til banker og valutakontorer, samt en sikker transporttjeneste for innsamling og levering av sedler til bankfilialer i hele Frankrike og noen andre fransktalende territorier.
  |
  not image

  2023

  For tiden tilbyr Loomis sikre og omfattende løsninger for distribusjon, håndtering, lagring og resirkulering av kontanter og andre verdisaker til banker, forhandlere og mer. Med en omsetning på 20 milliarder SEK alene i 2019, opererer Loomis gjennom mer enn 400 filialer over hele verden, og sysselsetter rundt 22 000 ansatte.

Hvordan kan vi hjelpe?

Be om tilbud fra Loomis

La oss hjelpe deg med å redusere kostnadene og forbedre sikkerheten ved håndtering av kontanter og verdier.

Kundeservice

Kontakt kundeservice ved å fylle ut skjemaet.
 

Vi er her for å hjelpe

Finn ut hvordan Loomis kan hjelpe deg med å redusere kostnadene og samtidig forbedre sikkerheten og nøyaktigheten.

Be om tilbud