Vanlige spørsmål

Her finner du skjemaer, brukerveiledninger og annen brukerstøtte.
Hvis du savner noe, ta gjerne kontakt!

 • Rekvisita 13
 • Avtale 19
 • Minibank 4
 • Fakturering 4
 • Verditransport 4
 • Kontanthåndtering 9
 • Kundeportal 18
 • Nattsafe 8
 • Signering av avtale

  For å signere avtalen, må den som skal signere bruke sin personlige BankID og ikke bedriftens.

   

  Ikke alle banker har aktivert signering av kontrakter med BankID på mobil. Dere vil da kun få opp å signere med kodebrikke som et alternativ.

  Dersom den personen hos dere som skal signere kontrakten med Loomis, vil det kun være mulig å signere med kodebrikke fra banken.

  For mer informasjon, se her (ekstern link).

  For å teste å signere med BankID, se her (ekstern link).

 • Når er tjenesten klar til bruk

  Dersom ikke noe annet er avtalt, tar det vanligvis cirka 1-2 virkedager fra signert avtale er mottatt til den er registrert og aktivert.

  Utover behandlingstid hos oss, er det noen elementer til som trengs for å sy sammen løsningen dere har valgt:

  Oppgjørsposer

  Når avtalen er registrert, bestiller vi en oppstartspakke med oppgjørsposer som sendes direkte til dere via Posten. Leveringstid er inntil en uke.

  Tilgang til nattsafe

  For dere som har bestilt vår nattsafetjeneste: Vi har tre forskjellige typer nattsafelåser. Dersom den dere har valgt har kodelås eller skanner får dere informasjon om dette i velkomstmailen dere får rett etter at avtalen er registrert. Har nattsafen nøkkellås, leverer vi ut nøkkel til dere om vi skal forbi, eventuelt så sendes denne ut via Posten.

  Avtale transportdag

  For dere som har bestilt vår verditransporttjeneste: Vi tar fortløpende kontakt med dere for å nærmere avtale ukedag(er) for verditransport.

  Autogirofullmakt

  For dere som har bestilt vår vekseltjeneste: For å kunne bestille veksel, trenger vi å inngå en autogirofullmakt mellom oss og dere. Har dere valgt å signere denne sammen med avtalen, tar det 1-3 virkedager før fullmakten er operativ og dere får da mulighet til å bestille veksel i Loomis Kundeportal.

 • Når er tjenesten klar til bruk
  Dersom ikke noe annet er avtalt, tar det vanligvis cirka 1-2 virkedager fra signert avtale er mottatt til den er registrert og aktivert.

  Utover behandlingstid hos oss, er det noen elementer til som trengs for å sy sammen løsningen dere har valgt:

  Oppgjørsposer

  Når avtalen er registrert, bestiller vi en oppstartspakke med oppgjørsposer som sendes direkte til dere via Posten. Leveringstid er inntil en uke.

  Tilgang til nattsafe

  For dere som har bestilt vår nattsafetjeneste: Vi har tre forskjellige typer nattsafelåser. Dersom den dere har valgt har kodelås eller skanner får dere informasjon om dette i velkomstmailen dere får rett etter at avtalen er registrert. Har nattsafen nøkkellås, leverer vi ut nøkkel til dere om vi skal forbi, eventuelt så sendes denne ut via Posten.

  Avtale transportdag

  For dere som har bestilt vår verditransporttjeneste: Vi tar fortløpende kontakt med dere for å nærmere avtale ukedag(er) for verditransport.

  Autogirofullmakt

  For dere som har bestilt vår vekseltjeneste: For å kunne bestille veksel, trenger vi å inngå en autogirofullmakt mellom oss og dere. Har dere valgt å signere denne sammen med avtalen, tar det 1-3 virkedager før fullmakten er operativ og dere får da mulighet til å bestille veksel i Loomis Kundeportal.
 • Hva er kvitteringsliste for verditransportkunder
  Kvitteringsliste brukes kun av kunder som har verditransport fra Loomis.

  Den skal være ferdig utfylt når Loomis kommer til avtalt henting. Når Loomis har tømt safen og tatt med oppgjørsposene deres skal en ny liste benyttes.

  Brukt liste arkiveres hos kunde. Det er kundens ansvar å påse at deponeringsskuff låses og nøkkel oppbevares utilgjengelig for uvedkommende etter stengetid.

  LAST NED SKJEMA
 • Signering av avtale
  For å signere avtalen, må den som skal signere bruke sin personlige BankID og ikke bedriftens.

  Ikke alle banker har aktivert signering av kontrakter med BankID på mobil. Dere vil da kun få opp å signere med kodebrikke som et alternativ.

  Dersom den personen hos dere som skal signere kontrakten med Loomis, vil det kun være mulig å signere med kodebrikke fra banken.


  For mer informasjon, se her (ekstern link).

  For å teste å signere med BankID, se her (ekstern link).
 • Levering i nattsafe
  Loomis har nattsafer spredt over hele Norge. Når dere legger oppgjørsposer i nattsafen må dere sørge for å kun legge én pose i skuffen om gangen for å unngå at poser kiler seg fast.

  Husk at nattsafeposen ikke skal inneholde mer enn 25.000 kr totalt eller mer enn 50 kr i mynt for å unngå tilleggsgebyrer. Dersom en oppgjørspose inneholder for mye mynt, risikerer dere at posen sprekker på vei ned sjakten eller i verste fall ødelegger deler av nattsafen.

  Låse opp nattsafen
  Etter at avtalen deres er registrert hos oss, sender vi ut en velkomstmail hvor det står mer informasjon om hvordan dere låser opp nattsafen. Det finnes tre ulike typer låser på nattsafen:

  Kodelås

  Dersom dere har valgt en nattsafe med kodelås, vil koden til nattsafen stå i velkomstmailen.

  Skanner

  Har dere valgt en nattsafe med strekkode-skanner, skanner dere rett og slett strekkoden på oppgjørsposen.

  Nøkkellås

  Har dere valgt en nattsafe med nøkkellås, vil denne enten leveres av nærmeste transportavdeling, eller sendes per post.
 • Kundeportal og App
  I Loomis Kundeportal kan man registrere oppgjør, bestille oppgjørsposer, og se bedriftens innskuddshistorikk. Dersom dere har avtale om veksel, er det her dere bestiller det også.

  Oppgjør kan dere også registrere enkelt, raskt og trygt i appen vår, Loomis Cash Manager.

  Vi har sendt innloggingsinformasjon på e-post til de brukerne dere har registrert i avtalen med Loomis. Dere bruker samme innloggingsinformasjon i både Loomis Kundeportal og appen.

  Veiledninger til Loomis Kundeportal finner dere her.

  Veiledning og nedlasting til Loomis Cash Manager finner dere her.
 • Bli kunde
  Ønsker dere å inngå avtale om en eller flere av våre tjenester, så finner dere flere våre mest populære avtaler innenfor kontanthåndtering som dere kan bestille direkte fra vår hjemmeside her.

  Dersom dere er interessert i å høre mer om våre tjenester, håper vi dere tar kontakt!

  Kontakt oss
 • Endring av avtale
  Ønsker dere å gjøre endringer i avtalen deres med Loomis, det være seg å bytte tjeneste eller bare pakkestørrelse, finner dere et utvalg av våre mest kjøpte tjenester her. Når dere har funnet riktig avtale for deres bedrift, kan dere inngå avtale direkte fra hjemmesiden vår for tjenestene nattsafe, verditransport og veksel.

  Ønsker du å bytte til en av våre andre avtaler, eller ønsker veiledning, ta mer enn gjerne kontakt med oss så tar vi hånd om endringen sammen.

  → Kontakt oss
 • Flere avdelinger
  Dersom deres bedrift har flere enn én avdeling, må det opprettes egne avtaler for hver enkelt avdeling i firmaet.
 • Endring av kontaktinformasjon
  For å endre kontaktinformasjonen dere har registrert hos oss, ta kontakt med oss. Si gjerne ifra om dere vil fjerne, legge til eller endre kontaktinformasjonen dere sender inn, så vi er sikre på at endringen blir utført riktig.

  → Kontakt oss
  Innebærer endringen også nye tilganger til Loomis Kundeportal og Loomis Cash Manager, fyller dere i tillegg ut skjemaet under og sender det til oss.

  LAST NED SKJEMA
 • Endre mottaker av kvitteringer
  For å endre e-postadressen(e) vi sender tellekvitteringer for opptalte kontantoppgjør og eventuelt kvittering for utsendt vekselordre, kontakt oss under så ordner vi det.

  → Kontakt oss
 • Kundekontroll
  I Loomis forholder foretar vi en kundekontroll ved oppstart av nye kunder. Kundekontroll er identifikasjon av kunder og bekreftelse av kundens identitet.

  For å gjennomføre kundekontrollen, må følgende opplysninger innhentes:
  Fullt navn eller foretaksnavn
  Fødselsnummer eller organisasjonsnummer
  Fast adresse og der hvor virksomheten faktisk drives fra
  Reelle rettighetshavere, altså personer som eier eller kontrollerer over 25% av bedriften
  Identiteten til den som handler på vegne av foretaket skal bekreftes. Det skal også dokumenteres at vedkommende er berettiget til å representere kunden.I de fleste tilfeller signeres avtaler med BankID i Loomis, som er godtatt bekreftelse av identitet. I de tilfeller hvor dette ikke er mulig må rett kopi av gyldig legitimasjon fremlegges.

  Legitimasjon som tilfredsstiller lovkravene:
  Gyldig pass eller annet godkjent reisedokument
  Norsk bankkort
  Førerkort – original eller duplikat (Ikke førerkort av eldre dato «grønt førerkort»)
  Forsvarsdepartementets ID-kort
  Postens ID-kort utstedt etter 1.oktober 1994
  Nasjonale ID-kort utstedt innenfor EØS-området
  BankID
  Kopier av fremlagte legitimasjonsdokumenter skal være påført «rett kopi bekreftes» dato for kontrollen, og signatur til den personen som har foretatt kontroll av legitimasjon mot kunde.

  Med bekreftet kopi menes at legitimasjonsdokumentet er attestert av:
  Politi
  Kommunale- og statlige etater
  Signering med BankID
  Finansinstitusjoner
  Verdipapirforetak
  Forvaltningsselskaper
  Eiendomsmeglere
  Revisorer
  Regnskapsførere og advokater.
 • Endre kontonummer
  For å bytte kontonummeret Loomis betaler ut oppgjør til eller trekker betaling for vekselbestillinger fra, ta kontakt.

  → Kontakt oss
  Gjelder endringen bytte av konto for vekselbestillinger, vil vi be dere om å fylle ut en ny autogirofullmakt. Den tar 2-3 virkedager å få aktivert hos NETS.

  Loomis er banknøytrale, og våre kunder kan benytte norske konti fra alle banker.
 • Oppsigelse
  Dersom dere ikke lenger har behov for tjenesten dere har hos oss, sjekk gjerne om en av våre andre løsninger på no.loomis.com passer dere bedre.

  Ønsker dere likevel å avslutte avtalen deres med Loomis, ta kontakt.

  → Kontakt oss
 • Fusjon/fisjon
  Ved fusjoner eller fisjoner i firmaet, fyll ut skjemaet under og send det til oss. Vi gjør oppmerksom på at endringen må være registrert i Brønnøysundregisteret før endringen kan utføres.


  Dersom det ikke gjelder fusjon eller fisjon, men rent eierskifte, må ny avtale opprettes. Dette kan gjøres her dersom du har avtale om nattsafe, verditransport eller veksel. Gjelder det andre tjenester, ta kontakt med oss.

  → Kontakt oss
  LAST NED SKJEMA
 • Flere kontonumre
  Dersom dere ønsker flere innskuddskonti, må det opprettes én avtale per kontonummer.
 • Loomis Generelle og Særskilte Vilkår
 • Vilkår
 • Problemer med å logge inn
  Trykk på «Glemt Passord» i innloggingsbildet i kundeportalen. Ved å taste inn brukernavn og/eller e-postadresse får dere tilsendt nytt passord og sikkerhetskoder.
 • Registration form for Loomis Customer Portal (eng)
  Registration form to create new users for Loomis Customer Portal and Loomis Cash Manager (app).

  Click the "Last ned skjema" button below to download.

  LAST NED SKJEMA
 • Registreringsskjema Loomis kundeportal
  Registreringsskjema for å opprette nye brukere til Loomis Kundeportal og Loomis Cash Manager (app).

  LAST NED SKJEMA
 • Kundeportal og App

  I Loomis Kundeportal kan man registrere oppgjør, bestille oppgjørsposer, og se bedriftens innskuddshistorikk. Dersom dere har avtale om veksel, er det her dere bestiller det også.

  Oppgjør kan dere også registrere enkelt, raskt og trygt i appen vår, Loomis Cash Manager.

  Vi har sendt innloggingsinformasjon på e-post til de brukerne dere har registrert i avtalen med Loomis. Dere bruker samme innloggingsinformasjon i både Loomis Kundeportal og appen.

  Veiledninger til Loomis Kundeportal finner dere her.

  Veiledning og nedlasting til Loomis Cash Manager finner dere her.

 • Veiledning: Oppgjørsregistrering

  Når du har logget inn i kundeportalen, trykk på Innskudd – velg så Bilag fra menyen som kommer frem. Du får da opp tilsvarende bilde:  Når du har logget inn i kundeportalen, trykk på Innskudd – velg så Bilag (elektronisk) fra menyen som kommer frem.

  Gjør som følger:

  1. Posenummer: Fyll i posenummeret på 12 siffer uten bindestrek. Dere finner posenummeret på oppgjørsposen.
  2. Dato: Velg dato for oppgjøret
  3. Referanse: Om feltet ikke er ferdig utfylt, skriv inn ønsket referanse.
  4. Avdelings-, Ansvarsnummer og Signatur: Ikke obligatoriske felt
  5. Antall sedler: Beløp kalkuleres automatisk
  6. Mynt blandede: Fyll inn totalsum
  7. Sjekker: fyll inn totalbeløp
  8. Lagre: Når du trykker på lagre, får du frem en oppsummering av det du har registrert. Se over at alt stemmer før du trykker på “OK”. Når bilaget er lagret korrekt vil du finne det nederst på siden under innskuddshistorikk.

  Når bilaget er lagret er det ikke mulig å gjøre endringer. Har du registrert feil, flytt pengene over i en ny pose og registrer den nye posen. Posen du har registrert feil vil etter en stund slettes automatisk.

  Posen skal pakkes på følgende måte:

  • Sedlene skal rettes ut for bretter
  • Sedlene skal ikke ha binders, strikk eller legg
  • Når elektroniske bilag benyttes trenger man ikke å legge papirbilag i posen
  • Papirbilag plasseres med trykket vendt ut mot posens blanke sides så det er lesbart
  • Slippen på posen rives av og beholdes av deg. Denne slippen inneholder posenummer som benyttes ved henvendelser angående posen.
  • Alle elektroniske bilag lagres automatisk under innskuddshistorikk i kundeportalen om man skulle ha behov for å kontrollere bilaget.

  LAST NED SKJEMA

 • Veiledning: Innskuddshistorikk

  Alle innskudd som både registreres elektronisk og som telles av Loomis blir automatisk lagret i kundeportalen. Du kan til enhver tid hente ut kvitteringer på dine oppgjør. Når du har logget inn i kundeportalen, trykk på Innskudd – velg så Innskuddshistorikk fra menyen som kommer frem.

  Du får da opp tilsvarende bilde:  Gjør som følger:

  1. Velg det du ønsker innsyn i ved å fylle ut ett eller flere av søkefeltene. For eksempel ved å søke på kundenummeret. Alle feltene kan benyttes – du fyller ut de søkefeltene som er relevante for deg. For flere søkefelt, trykk på ett av forstørrelsesglassene i hvert søkefelt.
  2. Tidsrom: Velg registrert fra-dato i pop-up kalenderen, og utvid tidslinjen Antall dager. Det er kun mulig å ta ut oversikt for 92 dager per søk.
  3. Søk: Ved å trykke på Søk-knappen. Du får da frem en liste over alle registrerte og behandlede oppgjør, hvis det eksisterer noen innenfor valgte søkekriterier
  4. Rapport: Ønsker du å ta ut informasjonen i XML-fil, velg Generer rapport. Den laster da ned en rapport som kan hentes ut under Rapporter-fanen øverst til høyre.
  5. Ønsker du å hente ut kvittering kan du trykke på Innskuddsnummer markert rødt i resultatlisten. Dersom posen allerede er telt kan du også hente ut tellekvitteringen her.

  Ønsker du å sjekke opp en spesifikk pose, taster du inn posenummer i feltet Innskuddsnummer (skrives inn uten bindestrek eller mellomrom). Ønsker du å redigere feltene som viser i søkeresultatet kan du fjerne de ved å trykke på krysset til høyre for hvert felt. Ved å bla helt til høyre kan du legge til andre felter ved å trykke på plusstegnet og velge fra menyen som dukker opp.

  LAST NED VEILEDNING

 • Veiledning: Bestille oppgjørsposer

  Når du har logget inn i kundeportalen, trykk på Ordre – velg så Rekvisitabestilling. Du får da frem tilsvarende bilde:

  Gjør som følger:

  1. Merknader: Feltet er for deres egen bruk, dersom dere ønsker å notere noe på bestillingen. Dette feltet kan ikke benyttes til å gi beskjeder til Loomis.
  2. Bestilling: Velg ønsket produkt
  3. Legg inn bestilling: Kontroller at informasjonen du har lagt inn er korrekt, før du legger inn bestillingen.

  Når du har lagt inn bestillingen vil du få en bekreftelse øverst på skjermen, og du har mulighet til å se bestillingen din i en linje som dukker opp nederst på skjermen.

  Rekvisita produseres av vår leverandør og leveres av Bring, normalt innen en uke. Dersom det har gått mer enn 7 dager, og du ikke har mottatt bestillingen din, ta kontakt.

  OBS! Kontroller alltid at leveringsadresse for rekvisita er korrekt. Er feltet blankt, må du fylle inn leveringsinformasjon før du kan legge inn bestillingen.

  LAST NED VEILEDNING

 • Problemer med å logge inn
  Trykk på «Glemt Passord» i innloggingsbildet i kundeportalen. Ved å taste inn brukernavn og/eller e-postadresse får dere tilsendt nytt passord og sikkerhetskoder.
 • Få eller ingen sikkerhetskoder igjen
  Kodekortet inneholder 30 sikkerhetskoder. Når dere har logget inn med den siste koden, nummer 30, blir det automatisk sendt ut et nytt kodekort via e-post.

  Dersom dere likevel ønsker nye, trykk på «Glemt Passord» i innloggingsbildet i kundeportalen. Ved å taste inn brukernavn og/eller e-postadresse får dere tilsendt nytt passord og sikkerhetskoder per e-post.
 • Veiledning: Bestille veksel

  Når du har logget inn i kundeportalen, trykk på Ordre – velg så Vekselbestilling.

  Du får da opp tilsvarende bilde:

  Gjør som følger:

  1. Leveringsdato: Se til at valgt leveringsdato stemmer med dagen dere har avtale om fast levering/henting.
  2. Merknader: Feltet er for deres egen bruk, dersom dere ønsker å notere noe på bestillingen. Dette feltet kan ikke benyttes til å gi beskjeder til Loomis.
  3. Bestilling: Tast inn ønsket antall/beløp av hver valør. Maksbeløpet du har mulighet til å bestille, avhenger av kredittgrensen i autogirofullmakten dere har tegnet med Loomis. For å endre kredittgrensen, ta kontakt med oss så vil vi hjelpe deg.
  4. Legg inn bestilling: Kontroller at informasjonen du har lagt inn er korrekt, før du trykker på Legg inn bestilling.

  Når du har lagt inn bestillingen vil du få en bekreftelse øverst på skjermen, og du har mulighet til å se bestillingen din i en linje som dukker opp nederst på skjermen.

  Du har selv mulighet til å slette ordren frem til to virkedager før levering, ved å trykke på «søppelkassen» i denne linjen.

  LAST NED VEILEDNINGEN

 • Glemt å registrere et oppgjør
  Om vi får inn oppgjørsposer som ikke er registrert hos kunde, utfører vi undersøkelser for å identifisere posens rettmessige eier.

  I noen tilfeller vil dere måtte sende over en form for dokumentasjon på at posen faktisk tilhører dere. Dette kan være en kopi av "poseslippen", altså den delen av posen med strekkode og posenummer på som dere skal rive av posen og beholde. Poseslippen er deres dokumentasjon på at dere eier posen.

  Eventuelt vil vi be dere oppgi posenummeret på oppgjørsposen dere har sendt inn, dersom dere ikke har tatt vare på poseslippen.

  Når posens rettmessige eier er identifisert, krediterer det beløpet som vi har mottatt i posen, men posen vil da håndteres manuelt og kan derfor ta litt lengre tid. Det vil forekomme en feilkode for dette.
 • Veiledning: Loomis Cash Manager

  Dersom du har flere kontoer må du velge hvilken konto som skal godskrives. Appen gir deg alternativene.

  Dersom du ikke får skannet oppgjørsposen, kan du registrere posenummeret for oppgjøret manuelt. Husk at du alltid må registrere posenummeret ved innlevering av oppgjør.

  Du har anledning til å se de siste 5 registrerte oppgjør i appen. Har du behov for flere opplysninger må du benytte Loomis Kundeportal.

  Raskt, trygt og enkelt:

  Last ned
  Appen finner du i Appstore og Google Play

  LAST NED VEILEDNING

 • Veiledning: Logge inn i kundeportalen

  Du skal ha mottatt mail med innloggingsinformasjon til din bruker i kundeportalen: Mailen inneholder to vedlegg:

  UserReport: Inneholder brukernavn og passord

  SecurityCodesReport: Inneholder engangskoder som man bruker til hver innlogging.

  Åpne vedleggene og gå til https://kundeportal.loomis.no/

  1. Tast inn brukernavn og passord fra vedlegget "UserReport"

  2. Tast inn den sikkerhetskoden fra vedlegget "SecurityCodesReport" som siden ber om:

  Du er nå innlogget.

  Når du har brukt opp alle kodene i SecurityCodesReport får du nye tilsendt per e-post.

  Dersom du skulle ha problemer med innlogging, prøv å trykke på Glemt passord, så vil du få tilsendt nytt passord og sikkerhetskoder. Hjelper ikke det, ta kontakt.

  Har du ikke mottatt innloggingsinformasjon, fyller du ut registreringsskjema.

  LAST NED VEILEDNING

 • Legge til ny bruker

  For å legge til flere brukere til Loomis Kundeportal og Loomis Cash Manager, fyller dere ut registreringsskjemaet under og sende det til oss.

  LAST NED SKJEMA

 • Slette registrert oppgjør
  Det er dessverre ikke mulig å redigere eller slette en registrert oppgjørspose. Har dere registrert riktig posenummer med feil innhold, åpner dere posen og legger pengene i en ny og registrerer denne. Gammel pose kastes.
 • Veiledning: Bestillingshistorikk

  Alle bestillinger som sendes til Loomis blir automatisk lagret i kundeportalen. Du kan til enhver tid hente ut ordrebekreftelser fra Kundeportalen for både veksel- og rekvisitabestillinger. Når du har logget inn i kundeportalen, trykk på Ordre – velg så Ordrehistorikk fra menyen som kommer frem.

  Du får da opp tilsvarende bilde:


  Gjør som følger:

  1. Velg det du ønsker innsyn i ved å fylle ut ett eller flere av søkefeltene. For eksempel ved å søke på kundenummeret. Alle feltene kan benyttes – du fyller ut de søkefeltene som er relevante for deg. For flere søkefelt, trykk på ett av forstørrelsesglassene i hvert søkefelt.
  2. Tidsrom: Velg registrert fra-dato i pop-up kalenderen, og utvid tidslinjen Antall dager. Det er kun mulig å ta ut oversikt for 92 dager per søk.
  3. Søk: Ved å trykke på Søk-knappen. Du får da frem en liste over alle registrerte og behandlede bestillinger, hvis det eksisterer noen innenfor valgte søkekriterier
  4. Rapport: Ønsker du å ta ut informasjonen i XML-fil, velg Generer rapport. Den laster da ned en rapport som kan hentes ut under Rapporter-fanen øverst til høyre.

  Ønsker du å hente ut ordrebekreftelsen kan du trykke på den bestillingen du ønsker bekreftelse på.

  Ønsker du å sjekke opp en spesifikk ordre, taster du inn ordrereferansen i feltet Referanse.

  Ønsker du å redigere feltene som viser i søkeresultatet kan du fjerne de ved å trykke på krysset til høyre for hvert felt. Ved å bla helt til høyre kan du legge til andre felter ved å trykke på plusstegnet og velge fra menyen som dukker opp.

  LAST NED VEILEDNING

 • Registreringsskjema Loomis kundeportal
  Registreringsskjema for å opprette nye brukere til Loomis Kundeportal og Loomis Cash Manager (app).

  LAST NED SKJEMA
 • Registration form for Loomis Customer Portal (eng)
  Registration form to create new users for Loomis Customer Portal and Loomis Cash Manager (app).

  Click the "Last ned skjema" button below to download.

  LAST NED SKJEMA
 • Verditransportposer
  Verditransportposer er en samlepose som Loomis benytter for å frakte de mindre oppgjørsposene i. Sånne skal vekteren ta med seg ved besøk, og fylle på dersom det begynner å bli tomt.

  Dersom dere likevel ønsker påfyll av disse, eller vi har glemt å fylle på, ta kontakt.

  → Kontakt oss
 • Hvor mange oppgjørsposer skal vi bestille
  I kundeportalen kan dere bestille pakker med oppgjørsposer i tre forskjellige størrelser; 100 poser, 250 poser og 500 poser. Vi anbefaler våre kunder å bestille nok til cirka 6 måneder.
 • Hva er kvitteringsliste for verditransportkunder

  Kvitteringsliste brukes kun av kunder som har verditransport fra Loomis.

  Den skal være ferdig utfylt når Loomis kommer til avtalt henting. Når Loomis har tømt safen og tatt med oppgjørsposene deres skal en ny liste benyttes.

  Brukt liste arkiveres hos kunde. Det er kundens ansvar å påse at deponeringsskuff låses og nøkkel oppbevares utilgjengelig for uvedkommende etter stengetid.

  Last ned skjema

 • Kvitteringsliste for verditransportkunder
  Dere kan laste ned kvitteringsliste (tidligere deponeringsblokk) under.
  Denne skrives ut og legges på/ved safen.

  I denne listen kan dere føre opp inntil 25 poser. Dersom dere leverer færre poser mellom hver gang Loomis tømmer safen deres, og dere ønsker å printe litt mindre, kan dere finne andre kvitteringslister her:

  Kvitteringsliste for inntil 5 oppgjørsposer

  Kvitteringsliste for inntil 7 oppgjørsposer

  LAST NED SKJEMA
 • Hvordan bestille oppgjørsposer og annen rekvisita
  Bestilling av rekvisita registreres i Loomis Kundeportal. Veiledinger finner dere her.


  Dersom dere mangler tilgang til Loomis Kundeportal, fyll ut skjemaet under og send det til oss.

  → Kontakt oss
  LAST NED SKJEMA
 • Verditransportposer
  Verditransportposer er en samlepose som Loomis benytter for å frakte de mindre oppgjørsposene i. Sånne skal vekteren ta med seg ved besøk, og fylle på dersom det begynner å bli tomt.

  Dersom dere likevel ønsker påfyll av disse, eller vi har glemt å fylle på, ta kontakt.

  → Kontakt oss
 • Bestille strekkodeetiketter
  I dag trykkes strekkoden direkte på nattsafebilaget så strekkodeetiketten er ikke lenger nødvendig.
 • Vi har ikke mottatt oppgjørsposene vi har bestilt
  Leveringstid for oppgjørsposer er cirka 7 virkedager. All rekvisita sendes via Bring. Har det gått mer enn 7 virkedager siden dere la inn bestillingen i Loomis Kundeportal, kontakt oss så finner vi ut av det.

  → Kontakt oss
 • Hvor mange oppgjørsposer skal vi bestille
  I kundeportalen kan dere bestille pakker med oppgjørsposer i tre forskjellige størrelser; 100 poser, 250 poser og 500 poser. Vi anbefaler våre kunder å bestille nok til cirka 6 måneder.
 • Kvitteringsliste for verditransportkunder
  Dere kan laste ned kvitteringsliste (tidligere deponeringsblokk) under.
  Denne skrives ut og legges på/ved safen.

  I denne listen kan dere føre opp inntil 25 poser. Dersom dere leverer færre poser mellom hver gang Loomis tømmer safen deres, og dere ønsker å printe litt mindre, kan dere finne andre kvitteringslister her:

  Kvitteringsliste for inntil 5 oppgjørsposer

  Kvitteringsliste for inntil 7 oppgjørsposer

  LAST NED SKJEMA
 • Kvitteringsliste for verditransportkunder (inntil 7 poser)
  Dere kan laste ned kvitteringsliste (tidligere deponeringsblokk) under.
  Denne skrives ut og legges på/ved safen.

  I denne listen kan dere føre opp inntil 7 poser. Dersom dere leverer flere eller færre poser mellom hver gang Loomis tømmer safen deres, kan dere finne andre kvitteringslister her:

  Kvitteringsliste for inntil 5 oppgjørsposer

  Kvitteringsliste for inntil 25 oppgjørsposer

  LAST NED SKJEMA
 • Kvitteringslite for verditransportkunder (inntil 5 poser)
  Dere kan laste ned kvitteringsliste (tidligere deponeringsblokk) under.
  Denne skrives ut og legges på/ved safen.

  I denne listen kan dere føre opp inntil 5 poser. Dersom dere leverer flere poser mellom hver gang Loomis tømmer safen deres, kan dere finne andre kvitteringslister her:

  Kvitteringsliste for inntil 5 oppgjørsposer

  Kvitteringsliste for inntil 25 oppgjørsposer

  LAST NED SKJEMA
 • Kvitteringsliste for verditransportkunder (inntil 25 poser)

  Dere kan laste ned kvitteringsliste (tidligere deponeringsblokk) under.
  Denne skrives ut og legges på/ved safen.

  Det finnes tre varianter av listen, og dere står fritt til å velge hvilken dere ønsker å benytte avhengig av hvor mange poser dere pleier å deponere mellom hver gang vi besøker dere.

  Kvitteringsliste for inntil 25 oppgjørsposer 

  Kvitteringsliste for inntil 7 oppgjørsposer

  Kvitteringsliste for inntil 5 oppgjørsposer

 • Glemt å registrere et oppgjør
  Om vi får inn oppgjørsposer som ikke er registrert hos kunde, utfører vi undersøkelser for å identifisere posens rettmessige eier.

  I noen tilfeller vil dere måtte sende over en form for dokumentasjon på at posen faktisk tilhører dere. Dette kan være en kopi av "poseslippen", altså den delen av posen med strekkode og posenummer på som dere skal rive av posen og beholde. Poseslippen er deres dokumentasjon på at dere eier posen.

  Eventuelt vil vi be dere oppgi posenummeret på oppgjørsposen dere har sendt inn, dersom dere ikke har tatt vare på poseslippen.

  Når posens rettmessige eier er identifisert, krediterer det beløpet som vi har mottatt i posen, men posen vil da håndteres manuelt og kan derfor ta litt lengre tid. Det vil forekomme en feilkode for dette.
 • Mangler tellekvittering
  Ta kontakt med oss og oppgi posenummeret til posen dere mangler kvittering for så vil vi sende ut tellekvitteringen på nytt med det samme.

  → Kontakt oss
 • Pakking av oppgjørsposer
  Det er viktig at du er nøye når du gjør i stand et kontantoppgjør. Dersom det gjøres feil må Loomis iverksette en prosedyre som krever merarbeid i den forstand at feilen må verifiseres av skiftledere. Det betyr at oppgjøret får en eksklusiv og lenger saksbehandling og dermed genererer feilkode.

  Derfor må du ta hensyn til følgende punkter når du pakker posen:

  Regnefeil eller feil utfylt bilag
  Poser med falske og eller fargede sedler
  Sedlene skal ikke ha binders, strikk, legg og ikke være brettet
  Oppgjør med differanser
  Posen skal inneholde et bilag som skal være rettvendt og strekkode skal kunne leses gjennom forsiden av oppgjørsposen (den «blanke siden»). Den siden som har strekkode, er baksiden av posen.
  Poser som er avtalt med innlevering uten bilag som er forhåndsregistrert i kundeportalen, blir ikke gebyrbelagt for manglende bilag.
  Poser som er avtalt med innlevering uten bilag som skal forhåndsregistreres i kundeportalen, blir gebyrbelagt, dersom posen ikke er forhåndsregistrert.
  Her kan du laste ned Orientering om feilkoder:

  LAST NED SKJEMA
 • Behandlingstid for telling av oppgjør
  Normalt er kontantoppgjøret på konto en til to virkedager etter at posen har ankommet tellesentralen. Så snart posene deres er behandlet vil dere motta tellekvittering på e-post. Det betyr at oppgjørene er bokført og er på vei til deres konto.

  Vi gjør deg oppmerksom på at ikke alle nattsafer tømmes daglig, og at det derfor kan ta litt ekstra tid før oppgjørsposene deres ankommer tellesentralen.
 • Utgått seddelserie
  14. november 2021 ble utskiftingen av den forrige seddelserien fullført. De gamle sedlene er dermed ikke lenger et tvungent betalingsmiddel.

  Loomis kommer til å fortsette å ta imot denne fra våre kunder og kreditere den på vanlig vis, og vil fortsette med det inntil videre.
 • Send inn avviksmelding
  Loomis teller flere tusen oppgjør hver dag, derfor er det viktig å få mest mulig informasjon om ditt oppgjør som har differanse eller som ikke er synlig på konto til forventet tid. Derfor ber vi deg om å fylle inn skjemaet Krav om tilbakebetaling som du kan laste ned under og sende til oss.

  LAST NED SKJEMA
 • Differanse i oppgjør
  En differanse i en oppgjørspose, betyr rett og slett at posen inneholdt mindre eller mer kontanter enn det som var oppgitt. Differanser skyldes at det enten ble regnet ut feil da oppgjørsposen ble registrert, eller at posen ikke ble registrert i det hele tatt før den ble sendt inn til Loomis.

  I tellekvitteringen kan dere se eventuelle differanser, med en forklaring på hvorfor det oppstod en differanse.

  Eksempel:
  500 ved plussdifferanser
  -500 ved minusdifferanser

  Dersom posen ikke er registrert i kundeportal eller app, vil posens totalinnhold være oppført som en plussdifferanse. Dette skyldes at vi ikke har mottatt et forventet beløp fra kunden - forventet beløp blir da kroner 0.

  Vi anbefaler alle våre kunder å registrere oppgjørene sine i appen vår Loomis Cash Manager for å minimere feil i poser.
 • Mottatt tellekvittering for kun noen av oppgjørsposene
  Noen ganger havner oppgjørene dine hos forskjellige telleoperatører hos oss, og oppgjørsposene dine kommer derfor på forskjellige tellekvitteringer. Dersom du får en kvittering som mangler en eller flere av oppgjørene du har levert til oss, anbefaler vi at du venter noen timer og ser om den dukker opp.

  Har det gått en virkedag, og tellekvitteringer for alle oppgjørsposene fortsatt ikke har dukket opp hos deg kan du fylle ut reklamasjonsskjema under og sende det inn til oss.

  LAST NED SKJEMA
 • Skadde sedler
  Loomis forholder seg til retningslinjene fra Norges Bank: Skadde sedler som er avrevet eller klippet, erstattes etter følgende regler:

  Mer enn 55 % av seddelen i behold: erstattes med pålydende verdi
  50 – 55 % av seddelen i behold: erstattes med halv pålydende verdi
  Under 50 % av seddelen i behold: erstattes ikke
  Erstatning for en skadd seddel som består av flere deler ytes bare hvis delene påviselig stammer fra samme seddel.
 • Levering i nattsafe

  Loomis har nattsafer spredt over hele Norge. Når dere legger oppgjørsposer i nattsafen må dere sørge for å kun legge én pose i skuffen om gangen for å unngå at poser kiler seg fast.

   

  Husk at nattsafeposen ikke skal inneholde mer enn 25.000 kr totalt eller mer enn 50 kr i mynt for å unngå tilleggsgebyrer. Dersom en oppgjørspose inneholder for mye mynt, risikerer dere at posen sprekker på vei ned sjakten eller i verste fall ødelegger deler av nattsafen.

   

  Låse opp nattsafen

  Etter at avtalen deres er registrert hos oss, sender vi ut en velkomstmail hvor det står mer informasjon om hvordan dere låser opp nattsafen. Det finnes tre ulike typer låser på nattsafen:

  Kodelås

  Dersom dere har valgt en nattsafe med kodelås, vil koden til nattsafen stå i velkomstmailen.

  Skanner

  Har dere valgt en nattsafe med strekkode-skanner, skanner dere rett og slett strekkoden på oppgjørsposen.

  Nøkkellås

  Har dere valgt en nattsafe med nøkkellås, vil denne enten leveres av nærmeste transportavdeling, eller sendes per post.

 • Mistet nøkkel eller kode til nattsafe
  Ta kontakt med oss, så sørger vi for at dere får tilgang til nattsafen igjen. Husk å spesifiser hvilken nattsafe henvendelsen gjelder.

  → Kontakt oss
  Det vil tilkomme et ekstra gebyr for utlevering av nye nøkler.
 • Levere i nattsafe
  Loomis har nattsafer spredt over hele Norge. Når dere legger oppgjørsposer i nattsafen må dere sørge for å kun legge én pose i skuffen om gangen for å unngå at poser kiler seg fast.

  Husk at nattsafeposen ikke skal inneholde mer enn 25.000 kr totalt eller mer enn 50 kr i mynt for å unngå tilleggsgebyrer. Dersom en oppgjørspose inneholder for mye mynt, risikerer dere at posen sprekker på vei ned sjakten eller i verste fall ødelegger deler av nattsafen.

  Låse opp nattsafen
  Etter at avtalen deres er registrert hos oss, sender vi ut en velkomstmail hvor det står mer informasjon om hvordan dere låser opp nattsafeskuffen. Det finnes tre ulike typer låser på nattsafene våre:

  Kodelås

  Dersom dere har valgt en nattsafe med kodelås, vil koden til nattsafen stå i velkomstmailen.

  Skanner

  Har dere valgt en nattsafe med strekkode-skanner, skanner dere rett og slett strekkoden på oppgjørsposen.

  Nøkkellås

  Har dere valgt en nattsafe med nøkkellås, vil denne enten leveres av nærmeste transportavdeling, eller sendes per post.
 • Levering av mynt i nattsafe
  Ved bruk av nattsafe kan man levere maks 50 kr mynt per oppgjørspose. Dersom en oppgjørspose inneholder for mye mynt, risikerer dere at posen sprekker på vei ned sjakten eller i verste fall ødelegger deler av nattsafen.

  Har dere mye mynt anbefaler vi å inngå transportavtale. Ta kontakt for mer informasjon om våre løsninger for verditransport.

  → Kontakt oss
 • Bytte nattsafe
  Dersom dere ønsker å bytte nattsafe, finner dere våre andre tilgjengelige nattsafer i dette kartet.

  Når dere har funnet hvilken nattsafe dere ønsker å bytte til, send oss en henvendelse så sørger vi for at dere får kode eller nøkkel til deres nye nattsafe.

  → Kontakt oss
  Har nattsafen dere bytter ut nøkkellås, ber vi dere sende inn den gamle nøkkelen.
  Har den nye nattsafen nøkkellås, vil utstedelse av ny nøkkel medføre en ekstrakostnad som blir lagt til på neste faktura.
 • Tilgang til nattsafe
  For dere som har bestilt vår nattsafetjeneste: Vi har tre forskjellige typer nattsafelåser. Dersom den dere har valgt har kodelås eller skanner får dere informasjon om dette i velkomstmailen dere får rett etter at avtalen er registrert. Har nattsafen nøkkellås, leverer vi ut nøkkel til dere om vi skal forbi, eventuelt så sendes denne ut via Posten.
 • Nattsafen er ute av drift
  Noen ganger går ting galt, og nattsafer må få litt reparasjoner. Dersom du har oppdaget at nattsafen ikke virker som normalt, ta kontakt med oss, så undersøker vi nattsafen og får løst feilen så fort vi klarer!

  → Kontakt oss
 • Ingen nattsafe i nærheten
  Da kan vi dessverre ikke tilby nattsafetjenester i deres område. Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer om hvilke tjenester vi kan levere i området.

  → Kontakt oss
 • Manuell håndtering og differanse på fakturaen
  Dette betyr at en eller flere av deres poser hadde avvik og/eller mangler.
  Vennligst se tellekvitteringen for spesifikasjon og/eller oversikt over feilkoder i veiledningen under.

  LAST NED SKJEMA
 • Endre fakturaadresse
  Dersom dere ønsker å endre fakturaadresse eller fakturareferanse, kontakt oss så fikser vi det.

  → Kontakt oss
 • EHF-faktura
  Dersom dere ønsker faktura tilsendt i EHF, vennligst kontakt oss under og oppgi organisasjonsnummer og eventuell fakturareferanse.

  Husk at dere må være registrert i ELMA-registeret for å kunne motta e-faktura.
  → Kontakt oss
 • Få tilsendt kopi av faktura
  Ønsker dere en kopi av en faktura dere har mottatt tidligere, vennligst kontakt oss under og oppgi fakturanummeret, så sender vi deg fakturakopien per e-post.

  → Kontakt oss
 • Slukt kort
  Dersom betalingskortet ditt har blitt slukt av en eller annen årsak, anbefaler vi at du sperrer kortet før du forlater minibanken. De fleste kortutstedere har et eget døgnåpent telefonnummer man kan ringe for å få sperret kort, eller mulighet til å gjøre det via nettbank.

  Vi har dessverre ikke mulighet til å levere tilbake slukte kort. Dersom kort blir slukt av minibanken vil de være trygt innelåst der frem til vi skal betjene minibanken neste gang. Deretter vil vi ta med oss og destruere kortet.
 • Feil på myntrullveksler
  Har noe gått galt ved ved veksling i en av våre myntrullvekslere, vennligst fyll ut og send inn skjemaet under.

  Vi totalavstemmer ikke automatene ved hvert besøk, så noe behandlingstid må dessverre påberegnes.

  LAST NED SKJEMA
 • Jeg fikk ikke ut pengene mine fra minibanken
  Dersom du har forsøkt å ta ut penger i en av våre minibanker, og noe gikk galt sånn at pengene dine ikke kom ut av maskinen, vennligst fyll ut skjemaet under og send det til oss, så vil vi se på det så snart som mulig.

  LAST NED SKJEMA
 • Hvor finner jeg nærmeste minibank
  Oversikt over alle våre minibanker finner du her.
 • Mangler verditransport
  Våre vektere kommer innom dere i løpet av sin arbeidstid som er 07-17. Noen ganger forekommer endringer i ruten, som kan føre til at vi kommer tidligere eller senere enn vanlig. Grunnet sikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke opplyse om tidspunkt utover dette.

  OBS! Som følge av pandemien er enkelte av våre operative avdelinger påvirket som følge av anbefalinger om karantene ved nærkontakter, sykdom osv. Vi prøver så godt vi kan å dekke alle våre transportruter. Dersom vi ikke klarer å komme innom dere vil dere få beskjed.
 • Bestille ekstra verditransport
  For å bestille et ekstra besøk av Loomis ennligst send oss en henvendelse med hvilken dag du ønsker ekstratransport via. Vi gir dere tilbakemelding på når oppdraget kan utføres.

  Ønsker dere ekstra vekselbestilling, gjør som følger:

  Legg inn bestilling i kundeportalen til første mulige leveringsdag.
  Kontakt oss deretter under og si når dere ønsker vekselen levert, oppgi referansenummer på bestillingen, og bekreft at dere godtar ekstra gebyr.
  Vi gir dere tilbakemelding på når vekselleveransen kan utføres.
  → Kontakt oss
 • Verditransport og helligdager
  Transport på søndager og bevegelige helligdager utføres ikke. Dersom dere ønsker å flytte tidspunkt for verditransport, ta kontakt med oss.


  Husk i tillegg at røde dager kan påvirke bestillingsfrist for veksel.

  → Kontakt oss
 • Fullmaktskort 2024

  Fullmaktskortet er utstyrt med eget nummer for hvert kort, og er gyldig for et år om gangen. For 2024 er kortene grønne, og gyldighetsåret er skrevet på forsiden av kortet.

  I henhold til Loomis “Særskilte vilkår” for verditransport og NS 8434, skal Loomis personale vise gyldig legitimasjon samt fullmaktskort. Dette som et bevis for at transportørene kan motta verdier. Fullmakt til å motta verdier for transport dokumenteres gjennom visning av fullmaktskort og gyldig legitimasjon fra Loomis. Fullmaktskortet skal bæres synlig ved alle verditransporter.

  Loomis har i gjeldende “Særskilte vilkår” for verditransport og NS 8434, fraskrevet seg ethvert ansvar for skade eller tap av verdier, som forårsakes av at kunden utleverer verdier for transport til andre enn de(n) Loomis medarbeider(e) som har vist sin fullmakt i.h.t ovenstående. Maksimal verdi pr. kolli er NOK 1 million.
   
  Legitimasjonskortet skal inneholde bilde av vekteren, samt informasjon om ansattnummer (føres opp på kvitteringen). På baksiden av kortet står hvilken dato vekteren ble sertifisert sist og hvilken dato denne sertifiseringen utløper. For at sikkerheten skal opprettholdes, er det viktig at de som utleverer verdier, er innforstått med Loomis fullmaktssystem. Vi ber derfor om at berørt personell får tilgang til denne informasjonen.

  For å se hvordan fullmaktskort og legitimasjonskortene våre skal se ut, se bilde under eller last ned informasjonen som PDF via linken nederst.

  Loomis Fullmaktskort og ID kort

  Last ned som PDF

Vis flere

Hvordan kan vi hjelpe?

Be om tilbud fra Loomis

La oss hjelpe deg med å redusere kostnadene og forbedre sikkerheten ved håndtering av kontanter og verdier.

Kundeservice

Kontakt kundeservice ved å fylle ut skjemaet.
 

Vi er her for å hjelpe

Finn ut hvordan Loomis kan hjelpe deg med å redusere kostnadene og samtidig forbedre sikkerheten og nøyaktigheten.

Be om tilbud