Personvern

Behandling av personopplysninger hos Loomis

Loomis Norge AS (Loomis) ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Loomis behandler opplysninger om deg som kunde eller bruker av våre nettsider i en rekke ulike sammenhenger, f.eks. ved innlogging og bruk av vår kundeportal, besøk i våre lokaler, inngåelse av kontrakter med oss, og for øvrig bruk av våre nettsider eller kommunikasjon med oss. Vi behandler dine opplysninger fordi det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse (f.eks. overholde regler om regnskap), det er nødvendig for å inngå og oppfylle en avtale med deg eller fordi behandlingen er nødvendig for et formål knyttet til en berettiget interesse (f.eks. for å kunne tilby en tjeneste til våre kunder, og vi må ha kontaktinformasjon for å kommunisere med deg som kundens representant).

Du kan lese mer om vår behandling av personopplysninger nedenfor.

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Vi vil publisere disse endringene på vår nettside, og hvis det er tale om vesentlige endringer vil vi kunne varsle deg om dette dersom vi har dine kontaktopplysninger.

Personopplysninger på loomis.no

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på vår nettside for å forbedre vår nettside, og kan benytte informasjonskapsler til reklameformål og lignende. Du kan lese mer om vår bruk av cookies og hvordan du kan endre dine innstillinger under Informasjonskapsler.

Avtaler

For å kunne etablere et kundeforhold trenger vi noen opplysninger som er nødvendig for oss for å kunne administrere avtalen, herunder kundeadministrasjon og fakturering. Vi samler inn navn, epostadresse og telefonnummer til avtalens kontaktperson. I tillegg samler vi inn epostadresse for tilsendelse av faktura og kvitteringer. Denne informasjonen kan korrigeres ved å kontakte Loomis kundesenter. Som en hovedregel beholdes informasjonen gjennom hele kundeforholdet. Kontrakten i sin helhet blir lagret i 3 år og 6 måneder etter endt kundeforhold, jf bokføringsloven §13.

Reelle rettighetshavere

Når vi inngår avtaler om kontanthåndtering, innhenter vi informasjon om reelle rettighetshavere. Denne informasjonen hentes inn via Bisnode, vår leverandør av offentlig tilgjengelige foretaksattester. I enkelte tilfeller hvor denne informasjon ikke er oppført i selskapets foretaksattest vil vi be om opplysningene direkte fra selskapets kontaktperson. For reelle rettighetshavere registreres navn, eierprosent og annen informasjon som entydig identifiserer personen, som for eksempel adresse eller fødselsdato. Denne informasjonen beholdes i 5 år etter endt kundeforhold. Grunnlaget for vår behandling av personopplysninger er vår legitime interesse i å sikre at vi ikke bidrar til transaksjoner med tilknytning til straffbare handlinger. Mistenkelige transaksjoner og annen relevant informasjon kan deles med politiet eller andre offentlige myndigheter.

Loomis kundeportal

Kundeportalen vår er systemet som benyttes for å bestille rekvisita og veksel, forhåndsregistrere innskudd og se egen historikk. Bedriften velger selv hvem som skal ha tilgang til kundeportalen. Når det bestilles rekvisita sendes kontaktpersonens navn og mobilnummer til vår leverandør av rekvisita. Dette gjøres slik at leverandøren skal kunne kontakte kunden ved levering av rekvisita. Brukerkontoer blir satt passive dersom de er inaktive i over 6 måneder, dersom bedriftskunden sier opp kundeforholdet eller på forespørsel.

Loomis Cash Manager

Loomis Cash Manager er vår app som kan benyttes for å registrere innskudd og se begrenset historikk. For å kunne benytte appen må du være registrert i kundeportalen vår, og det er samme innlogging i appen som i kundeportalen. Ingen personopplysninger lagres i appen, all informasjon hentes fra kundeportalen vår.

SafePoint

For å kunne benytte SafePoint Boutique og Store trenger vi navn, telefonnummer og epostadresse. Denne informasjonen er nødvendig for at vi skal kunne gi tilgang til maskinen og systemene tilhørende maskinen. Informasjonen korrigeres på forespørsel og lagres så lenge det eksisterer et aktivt kundeforhold.

Kundeundersøkelser

Vi sender ut en kundeundersøkelse til våre kunder en gang i året. Epostadressen hentes fra vårt kunderegister. Resultatet fra kundeundersøkelsen er kun for intern bruk, Loomis deler ikke kundeopplysningene med andre.

Epost og telefon

Loomis benytter epost og telefon som en del av det daglige arbeidet. Som en hovedregel beholdes eposter relatert til et kundeforhold så lenge det eksisterer et aktivt kundeforhold.

Telefonnummer og tidspunkt for samtalen logges i vår telefonsentral, og vi beholder statistikk over innkommende samtaler. Statistikken er anonymisert, og samtaleloggen slettes i sin helhet etter 3 måneder.

Minibanker

Alle våre minibanker har et kamera i front. Dette kameraet filmer hver gang noen benytter minibanken.

Kameraovervåkningen gjøres for å forebygge og avdekke straffbare handlinger. Opptaket slettes automatisk etter gjeldende regler om sletting av kameraovervåkning. Loomis lagrer også informasjon vedrørende transaksjoner i våre minibanker. Denne informasjonen benyttes for å kunne behandle reklamasjoner fra kunder. Det er i alle tilfeller begrenset med personopplysninger som lagres og Loomis kan ikke identifisere enkeltpersoner før kunden verifiserer sin identitet i kontakt med Loomis kundesenter.

For besøkende i Loomis' lokaler

Alle besøkende til Loomis tellesentraler og/eller sikkerhetsklarerte områder må signere en taushetserklæring. Informasjonen som registreres er navn og mobilnummer.

Alle Loomis sine lokaler benytter kameraovervåkning for å overvåke både utsiden og innsiden av bygget. Opptakene benyttes som forebygging av kriminelle hendelser og leveres ut til politiet dersom det er mistanke om noe kriminelt. Opptakene slettes automatisk etter gjeldende regler om sletting av film fra kameraovervåkning.

Generelle sikkerhetsrutiner

Du har rett til å be om innsyn, retting, begrensning og sletting av dine opplysninger. Du kan protestere på behandling av dine personopplysninger og når EU Forordning 2016/679 (GDPR) trer i kraft kan du be om å motta dine personopplysninger i et strukturert og vanlig format slik at opplysningene lett kan overføres til deg eller en annen behandlingsansvarlig utnevnt av deg (dette er kjent som “dataportabilitet”). Som nevnt over er det en rekke opplysninger vi har en lovpålagt plikt til å behandle, og vi kan ikke utlevere data til deg dersom det vil krenke andres personvern. Vi kan derfor ikke nødvendigvis alltid etterkomme anmodninger om sletting, begrensning eller dataportabilitet.

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss dersom du har noen klager tilknyttet vår behandling av dine personopplysninger. Anmodning om innsyn i egne opplysninger eller andre henvendelser vedrørende ditt personvern kan rettes til vårt personvernombud: no.personvernombud@loomis.com

Vi gir svar på alle bestillinger om innsyn så raskt som mulig og senest innen 30 dager. Vi håper du kontakter oss om du har spørsmål, men vi informerer for orden skyld at du også har rett til å klage til Datatilsynet.

 

Contact us

How can we help?

Get a quote from Loomis

Let us help you reduce costs and improve security when handling payments, cash and valuables.

Customer service

Contact our customer support by filling in the form via the link below.

We are here to help

Find out how Loomis can help you reduce costs while improving safety and accuracy.

Contact us